Výsledky vyhľadávania

 1. STOJASPAL, Dávid. Komparatívna analýza vybraných daňových systémov vo svete : diplomová práca. Školiteľ: Gizela Lénártová. Bratislava, 2014. 88 s.
  kniha

  kniha

 2. HORVÁTHOVÁ, Daša. Komparatívna analýza vybraných daňových systémov vo svete : diplomová práca. Školiteľ: Gizela Lénártová. Bratislava, 2014. 86 s.
  kniha

  kniha

 3. ONDREJKOVIČOVÁ, Elena. Komparatívna analýza vybraných daňových systémov vo svete : diplomová práca. Školiteľ: Gizela Lénártová. Bratislava, 2013. 86 s.
  kniha

  kniha

 4. SMIŽANSKÝ, Tomáš. Komparatívna analýza vybraných daňových systémov vo svete : diplomová práca. Školiteľ: Gizela Lénártová. Bratislava, 2012. 83 s.
  kniha

  kniha

 5. KAPUSTA, Michal. Komparatívna analýza vybraných daňových systémov vo svete : diplomová práca. Školiteľ: Gizela Lénártová. Bratislava, 2011. 96 s.
  kniha

  kniha