Výsledky vyhľadávania

  1. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila - RUSIŇÁK, Peter. Komunikácia a jej osobitosti v diplomatickej praxi. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium VI. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-43-7, s. 127-159.
    článok

    článok