Výsledky vyhľadávania

  1. HAJDUOVÁ, Zuzana - MAJCHEROVÁ, Katarína. Komunikácia v rodine. In Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov III. : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. ISBN 978-80-8084-535-3, s. 113-119.
    článok

    článok