Výsledky vyhľadávania

 1. KRIŠKOVÁ, Zuzana. Koncepčný rámec pre finančné výkazníctvo subjektov verejného sektora. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2013. ISSN 1337-0197, 2013, roč. 8, č. 5, s. 8-10.
  článok

  článok

 2. KRIŠKOVÁ, Zuzana. Koncepčný rámec pre finančné výkazníctvo subjektov verejného sektora – Fáza jedna. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2013. ISSN 1337-0197, 2013, roč. 8, č. 10, s. 3-8.
  článok

  článok

 3. KRIŠKOVÁ, Zuzana. Koncepčný rámec pre finančné výkazníctvo subjektov verejného sektora. In Koncepční rámec finančního účetnictví : Pohled české legislativy a srovnání s IFRS. - Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1711-7, s. 50-55.
  článok

  článok