Výsledky vyhľadávania

 1. PETRÍKOVÁ, Lucia. Konkurenčná činnosť zamestnanca. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 9, s. 11-13.
  článok

  článok

 2. ŽUĽOVÁ, Jana. Konkurenčná činnosť zamestnanca. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 9-10, s. 59-62.
  článok

  článok

 3. ŽUĽOVÁ, Jana. Konkurenčná činnosť zamestnanca. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2014. ISSN 1337-060X, 2014, roč. 8, č. 5, s. 15-18.
  článok

  článok

 4. TOMAN, Jozef. Konkurenčná činnosť zamestnanca. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2008. ISSN 1337-060X, 2008, č. 10, s. 14-16.
  článok

  článok