Výsledky vyhľadávania

  1. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Kontinuita ako nástroj porovnateľnosti informácií v účtovníctve. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2013. ISSN 1336-3514, 2013, roč. 11, č. 1, s. 177-184.
    článok

    článok