Výsledky vyhľadávania

  1. LIĎÁK, Ján - KOGANOVÁ, Viera - LEŠKA, Dušan. Kryštalizácia štruktúry politických strán na Slovensku po roku 1989. In Politické systémy Slovenskej republiky a Poľskej republiky : zborník z vedeckej konferencie, Bratislava 20.-21. septembra 1999. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave - Katedra humanitných a sociálnych vied, 1999. ISBN 80-225-1123-4, s. 88-111.
    článok

    článok