Výsledky vyhľadávania

  1. BRIXOVÁ, Janette. LMS - Moodle ako prostriedok efektívnej výučby. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2009. ISSN 1335-5864, 2009, roč. 20, č. 4, s. 25-29.
    článok

    článok