Výsledky vyhľadávania

  1. MERKÚR 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov. Medzinárodná vedecká konferencia. MERKÚR 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2009 [elektronický zdroj]. Zostavovateľské a grafické práce Peter Červenka, Simona Škorvagová, Peter Verček. Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2856-6.
  2. MERKÚR 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov. Medzinárodná vedecká konferencia. MERKÚR 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2009. Zostavovateľské a grafické práce Simona Škorvagová, Peter Verček. Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. 90 s. ISBN 978-80-225-2857-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]