Výsledky vyhľadávania

 1. ŠÍP, Roman. Manažment ľudských zdrojov vo vydavateľsko-tlačiarenskom komplexe. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 2454-1028, 2017, roč. 14, č. 2, s. 86-92 online.
  článok

  článok

 2. BOOROVÁ, Brigita. Manažment ľudských zdrojov v logistických podnikoch. In Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku : [recenzovaný zborník vedeckých statí]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4165-7, s. 198-203. VEGA 1/0316/14 (100 %).
  článok

  článok

 3. VISKUPIČOVÁ, Jana. Strategický manažment ľudských zdrojov. In Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia. Medzinárodná vedecká konferencia. Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 : sekcia ekonomických vied : Komárno, 16. - 17. september 2014. - Komárno : Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem, 2014. ISBN 978-80-8122-105-7, s. 385-395 CD-ROM. I-14-112-00.
  článok

  článok

 4. ČIHOVSKÁ, Viera - HVIZDOVÁ, Eva - MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Manažment ľudských zdrojov. Recenzentky Júlia Lipianska, Veronika Nekolová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 217 s. [13,06 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/37IRbYu16k> ISBN 978-80-225-3898-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 4]
 5. MELIŠOVÁ, Mária. Manažment ľudských zdrojov a jeho uplatňovanie v praxi : diplomová práca. Školiteľ: Július Alexy. Bratislava, 2013.
  kniha

  kniha

 6. KIŠŠOVÁ, Daniela. Manažment ľudských zdrojov vo vybranej firme : diplomová práca. Školiteľ: Peter Drábik. Bratislava, 2013. 71 s.
  kniha

  kniha

 7. HVIZDOVÁ, Eva. [Manažment ľudských zdrojov]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 15, s. 488-489. Recenzia na: Manažment ľudských zdrojov / Viera Čihovská, Mária Hasprová, Monika Matušovičová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3021-7.
  článok

  článok

 8. NEDOROSTOVÁ, Beáta. Medzinárodný manažment ľudských zdrojov : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Matušovičová. Bratislava, 2011. 47 s.
  kniha

  kniha

 9. BELAJOVÁ, Anna - GECÍKOVÁ, Ivana - PAPCUNOVÁ, Viera. Manažment ľudských zdrojov v miestnej samospráve. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 16-21.
  článok

  článok

 10. MATULČÍKOVÁ, Marta. Organizačné zmeny a manažment ľudských zdrojov vo vzdelávacej inšitúcii (1). : súčasť realizácie strategických priorít. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1336-9849, 2010, č. 3, s. 9-12.
  článok

  článok