Výsledky vyhľadávania

  1. ČIHOVSKÁ, Viera - HVIZDOVÁ, Eva - MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Manažment ľudských zdrojov. Recenzentky Júlia Lipianska, Veronika Nekolová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 217 s. [13,06 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/37IRbYu16k> ISBN 978-80-225-3898-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 0, prezenčne 4]

  2. HVIZDOVÁ, Eva. [Manažment ľudských zdrojov]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 15, s. 488-489. Recenzia na: Manažment ľudských zdrojov / Viera Čihovská, Mária Hasprová, Monika Matušovičová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3021-7.
    článok

    článok


  3. ČIHOVSKÁ, Viera - HASPROVÁ, Mária - MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Manažment ľudských zdrojov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 226 s. [13,378 AH]. VEGA 1/025/08. ISBN 978-80-225-3021-7. [Počet ex. : 9, z toho voľných 1, prezenčne 2]

  4. ČIHOVSKÁ, Viera - HASPROVÁ, Mária - MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Manažment ľudských zdrojov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 196 s. ISBN 978-80-225-2449-0. [Počet ex. : 10, z toho voľných 9, prezenčne 1]