Výsledky vyhľadávania

 1. NAŠČÁKOVÁ, Jana. Marketing v kultúre a umení. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : 1.7.2016, Košice, Slovensko. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4251-7, s. 26-27 CD-ROM. VEGA 1/0330/10.
  článok

  článok

 2. HRUBÍKOVÁ, Laura. Marketing v kultúre : diplomová práca. Školiteľ: Peter Drábik. Bratislava, 2014. 70 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠKVORÁKOVÁ, Monika. Marketing v kultúre : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Kraus. Bratislava, 2011. 63 s.
  kniha

  kniha

 4. MARTINKOVÁ, Veronika. Marketing v kultúre : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Kraus. Bratislava, 2010. 48 s.
  kniha

  kniha