Výsledky vyhľadávania

  1. KUFELOVÁ, Katarína. Marketing v malých a stredných podnikoch : bakalárska práca. Školiteľ: Sylvia Bukovová. Bratislava, 2012. 48 s.
    kniha

    kniha

  2. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Komunikácia a marketing v malých a stredných podnikoch SR. In Marketing a médiá, regionálny marketing : zborník z medzinárodného odborného seminára. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2004. ISBN 80-89034-82-9, s. 108-110.
    článok

    článok