Výsledky vyhľadávania

  1. Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie (IFRS) : základný kurz pre správcov. Trenčín : INTERAUDIT, 2010. 72 s.
  2. Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie (IFRS) : vydané do 1. januára 2009 : rekonštruované znenie Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie (IFRS) : vrátane Medzinárodných účtovných štandardov (IAS) a interpretácií spolu s pripojenými dokumentami vydanými k 1. januáru 2009. Zväzok I. Bratislava : SÚVAHA, 2009. 1462 s. Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie. ISBN 978-80-89265-12-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
  3. Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie (IFRS) : vydané do 1. januára 2009 : rekonštruované znenie Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie (IFRS) : vrátane Medzinárodných účtovných štandardov (IAS) a interpretácií spolu s pripojenými dokumentami vydanými k 1. jauáru 2009. Zväzok II. Bratislava : SÚVAHA, 2009. 1466 s. Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie. ISBN 978-80-89265-13-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
  4. Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie (IFRS) : oficiálne vyhlásenia vydané do 1. januára 2009 [elektronický zdroj]. Zväzok I + Zväzok II. Bratislava : SÚVAHA, 2009. CD-ROM. Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie. ISBN 978-80-89265-12-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie (IFRS) 2007 : vrátane Medzinárodných účtovných štandardov (IAS) a interpretácií k 1. januáru 2007 : úplné znenie všetkých Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie k 1. januáru 2007. Zväzok I. London : International Accounting Standards Board, 2007. 1278 s. ISBN 978-80-968990-1-2. [Počet ex. : 7, z toho voľných 4, prezenčne 3]
  6. Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie (IFRS) 2007 : vrátane Medzinárodných účtovných štandardov (IAS) a interpretácií k 1. januáru 2007 : úplné znenie všetkých Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie k 1. januáru 2007. Zväzok II. London : International Accounting Standards Board, 2007. 1282 s. ISBN 978-80-968990-2-9. [Počet ex. : 7, z toho voľných 4, prezenčne 3]