Výsledky vyhľadávania

  1. BROCKOVÁ, Ingrid. Medzinárodné ekonomické organizácie ako nástroj presadzovania mäkkej sily. In Mäkká moc a jej význam v medzinárodných vzťahoch v 21. storočí: teoretické aspekty, regionálne kontexty. Vedecký seminár. Mäkká moc a jej význam v medzinárodných vzťahoch v 21. storočí: teoretické aspekty, regionálne kontexty: : zborník vedeckých prác z vedeckého seminára zo dňa: 7.6.2018 na FPVaMV UMB, (Banská Bystrica, Slovensko). - Banská Bystrica : Belianum, 2018. ISBN 978-80-557-1387-8, s. 131-137.
    článok

    článok