Výsledky vyhľadávania

  1. Medzinárodné vzťahy 2001. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2001 : ekonomická a politická integrácia v Európe : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou podpredsedníčky vlády SR pre európsku integráciu venovaná 115. výročiu narodenia Roberta Schumana : Bratislava 4.-5. decembra 2001. Zborník zostavili a pripravili: Jana Pösová, Andrej Eštvaník, Bruno Hromý. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. 322 s. ISBN 80-225-1541-8. [Počet ex. : 6, z toho voľných 4, prezenčne 2]
  2. GREŠŠ, Martin. Medzinárodné vzťahy 2001 : ekonomická a politická integrácia v Európe. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2001, December 2001, roč. 6, č. 4, s. 21.
    článok

    článok