Výsledky vyhľadávania

 1. 2020 ,č. 4. Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2020. ISSN 1336-1562
  časopis

  časopis

 2. 2020 ,č. 3. Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2020. ISSN 1336-1562
  časopis

  časopis

 3. 2020 ,č. 2. Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2020. ISSN 1336-1562 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 4. 2020 ,č. 1. Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2020. ISSN 1336-1562 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 5. MIŠKECHOVÁ, Diana. Medzinárodné vzťahy a diplomacia v synchronizovanom plávaní : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Karas. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 6. Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: ProQuest, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU. 4x ročne. ISSN 1336-1562. Dostupné na : http://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/medzinarodne-vztahy
  Medzinárodné vzťahy

  časopis

 7. Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Zostavovatelia/Editors: Andrej Kiner, Zuzana Rozkošová, Terézia Seresová, Jakub Szabó, Lenka Tomečková, Eva Vlková. 1. vydanie. Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. 771 s. [67,57 AH]. Dostupné na : <https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencia-smolenice/2020/zborn%C3%ADk_19._1._20212.pdf> ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. 2019 ,č. 4. Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2019. ISSN 1339-2751 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 9. 2019 ,č. 3. Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2019. ISSN 1339-2751 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 10. 2019 ,č. 2. Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2019. ISSN 1339-2751 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis