Výsledky vyhľadávania

  1. HANSENOVÁ, Heda. Meniaca sa pozícia dopravy a logistiky v znalostnej ekonomike - úvod do problematiky. In Management challenges in the 21st century : transport and logistics: opportunity for Slovakia in the era of knowledge economy : conference proceedings : Bratislava, april 19, 2011. - Trenčín : School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. ISBN 978-80-89306-10-7, s. 2-10.
    článok

    článok