Výsledky vyhľadávania

 1. FENDEKOVÁ, Eleonora et al. Mikroekonómia : zbierka príkladov. Recenzenti: Tatiana Čorejová, Juraj Pekár. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 344 s. [17,2 AH]. ISBN 978-80-8168-985-7. [Počet ex. : 15, z toho voľných 12, prezenčne 2]
 2. FENDEKOVÁ, Eleonora - FENDEK, Michal. Mikroekonómia : oligopoly a regulované monopoly. Recenzenti: Miroslav Grznár, Marián Goga. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 230 s. [12,11 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-765-5. [Počet ex. : 24, z toho voľných 9, prezenčne 12]
 3. VESELKOVÁ, Alexandra et al. Mikroekonómia. Recenzovali: Viera Galajdová, Ján Lisý. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2017. 450 s. [22 AH]. Economics. VEGA 1/0393/16. ISBN 978-80-89710-34-8. [Počet ex. : 20, z toho voľných 0, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 5]
 4. HOREHÁJOVÁ, Mária - MARASOVÁ, Jana. Mikroekonómia 2 : teória spotrebiteľa. Recenzovali: Magdaléna Přívarová, Mária Uramová. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 128 s. Ekonómia. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/u0atzPueAs> ISBN 978-80-8168-054-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. HOLKOVÁ, Vieroslava - VESELKOVÁ, Alexandra - VALACH, Matej. Mikroekonómia. Recenzovali: Magdaléna Přívarová, Pavlína Pellešová. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2014. 423 s. [20,89 AH]. VEGA 1/0368/14. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/RxOiASM3uq> ISBN 978-80-89710-12-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 2, prezenčne 5]
 6. ANDREJKOVIČ, Marek. Aspekty vyučovania predmetu Mikroekonómia. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IV. (2013) : zborník príspevkov zo IV. medzinárodnej vedeckej konferencie : 12. - 13. 3. 2013, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3612-7, s. 131 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. GRISÁKOVÁ, Nora. Mikroekonómia [elektronický zdroj]. Bratislava, [2012]. online, 36 s. Dostupné na : <http://www.fses.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/Studium/AE/Manazerska_ekonomia/Maximalilzacia_uzitocnosti_spotrebitela.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. MEGYESIOVÁ, Silvia. [Kvantitatívna mikroekonómia]. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality II. : zborník príspevkov z II. medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13.7.2011 Malá Ida. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-225-3236-5, s. 93-94. Recenzia na: Kvantitatívna mikroekonómia / Gazda V. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009. - ISBN 978-80-553-0240-9.
  článok

  článok

 9. ŠÁLKA, Jaroslav et al. Mikroekonómia. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2009. 174 s. [12,36 AH]. ISBN 978-80-228-2069-1.
 10. STANEK, Vojtech. [Mikroekonómia]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. ISSN 0323-262X, 2009, roč. 38, č. 2, s. 290. Recenzia na: Mikroekonómia / Vieroslava Holková, Alexandra Veselková. - Bratislava : Sprint dva, 2008. - ISBN 978-80-969927-9-9.
  článok

  článok