Výsledky vyhľadávania

  1. KURIL, Michal. Možnosti právnej ochrany pred nerovnakým zaobchádzaním v pracovnoprávnych vzťahoch. In Personálny manažment : nielen pre personalistov. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-9437, 2009, č. december, s. 634-638.
    článok

    článok

  2. KURIL, Michal. Možnosti právnej ochrany pred nerovnakým zaobchádzaním v pracovnoprávnych vzťahoch. In Personálny manažment : nielen pre personalistov. - Bratislava : Iura Edition, 2009. ISSN 1337-9437, 2009, č. október, s. 508-511.
    článok

    článok