Výsledky vyhľadávania

 1. KOCHANOVÁ, Martina. Modely riadenia ľudských zdrojov : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Joniaková. Bratislava, 2019. 75 s.
  kniha

  kniha

 2. BLŠTÁKOVÁ, Jana. Modely riadenia ľudských zdrojov v ére priemyslu 4.0 : habilitačná práca. Školiteľ:. Bratislava, 2018. 144 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. SKORKOVÁ, Zuzana - TARIŠKOVÁ, Natália. Modely riadenia ľudských zdrojov. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2016. ISSN 2453-8167, 2016, roč. 11, č. 2, s. 1-12 online.
  článok

  článok

 4. MAJTÁN, Miroslav. Modely riadenia ľudských zdrojov a riadenie kariéry. In Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku : [recenzovaný zborník vedeckých statí]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4165-7, s. 39-53. VEGA 1/0316/14 (100 %).
  článok

  článok