Výsledky vyhľadávania

 1. KUČEROVÁ, Lenka. Nástroje zohľadnenia rizík z pohľadu účtovnej a daňovej legislatívy : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Vašeková. Bratislava, 2011. 66 s.
  kniha

  kniha


 2. GRÉGEROVÁ, Dušana. Nástroje zohľadnenia rizík z pohľadu účtovnej a daňovej legislatívy : diplomová práca. Škol. Miroslava Vašeková. Bratislava, 2010. 72 s.
  kniha

  kniha


 3. HIANIKOVÁ, Mária. Nástroje zohľadnenia rizík z pohľadu účtovnej a daňovej legislatívy : diplomová práca. Škol. Miroslava Vašeková. Bratislava, 2009. 75 s.
  kniha

  kniha


 4. KYSEĽOVÁ, Jaroslava. Nástroje zohľadnenia rizík z pohľadu účtovnej a daňovej legislatívy : diplomová práca. Škol. Miroslava Vašeková. Bratislava, 2008. 64 s.
  kniha

  kniha