Výsledky vyhľadávania

  1. National Accounts of OECD Countries : General Government Accounts 2010-2017. Paris : OECD, 2019. 289 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-general-government-accounts-2018_na_gga-2019-en> ISBN 978-92-64-31025-4. ISSN 2221-5344. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. National Accounts of OECD Countries : Main Aggregates. 2018/1. Paris : OECD, 2018. 187 s. ISBN 978-92-64-28974-1. ISSN 2221-4321. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  3. National Accounts of OECD Countries, General Government Accounts 2017. Paris : OECD, 2018. 279 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-general-government-accounts-2017_na_gga-2018-en> ISBN 978-92-64-29053-2. ISSN 2221-5344. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. National Accounts of OECD Countries : Detailed Tables 2010-2017. Volume 2018/2. Paris : OECD, 2018. 345 s. National Accounts of OECD Countries. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-volume-2018-issue-2_na_ma_dt-v2018-2-en> ISBN 978-92-64-30558-8. ISSN 2221-4321. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. National Accounts of OECD Countries : Financial Balance Sheets 2010-2017. Paris : OECD, 2018. 352 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-financial-balance-sheets-2018_na_fbs-2019-en> ISBN 978-92-64-30864-0. ISSN 2221-4453. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. National accounts of OECD countries : detailed tables 2008-2015. Volume 2016/2. Paris : OECD, 2017. 331 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-volume-2016-issue-2_na_ma_dt-v2016-2-en> ISBN 978-92-64-26839-5. ISSN 2221-4321. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. National Accounts of OECD Countries : Financial Balance Sheets 2017. Paris : OECD, 2017. 335 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-financial-balance-sheets-2017_na_fbs-2017-en> ISBN 978-92-64-28665-8. ISSN 2221-4453. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. National accounts of OECD countries : financial balance sheets 2015. Paris : OECD, 2016. 321 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-financial-balance-sheets-2015_na_fbs-2015-en> ISBN 978-92-64-26165-5. ISSN 2221-4453. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. National accounts of OECD countries : financial accounts 2015. Paris : OECD, 2016. 316 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-financial-accounts-2015_na_fa-2015-en> ISBN 978-92-64-26185-3. ISSN 2221-528X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. National accounts of OECD countries : main aggregates : 2007-2014. Volume 2016/1. Paris : OECD, 2016. 179 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-volume-2016-issue-1_na_ma_dt-v2016-1-en> ISBN 978-92-64-26418-2. ISSN 2221-4321. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]