Výsledky vyhľadávania

  1. National Accounts of OECD Countries : Main Aggregates. 2018/1. Paris : OECD, 2018. 187 s. ISBN 978-92-64-28974-1. ISSN 2221-4321. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

  2. National accounts of OECD countries : detailed tables 2008-2015. Volume 2016/2. Paris : OECD, 2017. 331 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-volume-2016-issue-2_na_ma_dt-v2016-2-en> ISBN 978-92-64-26839-5. ISSN 2221-4321. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. National Accounts of OECD Countries : Financial Balance Sheets 2017. Paris : OECD, 2017. 335 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-financial-balance-sheets-2017_na_fbs-2017-en> ISBN 978-92-64-28665-8. ISSN 2221-4453. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. National accounts of OECD countries : financial balance sheets 2015. Paris : OECD, 2016. 321 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-financial-balance-sheets-2015_na_fbs-2015-en> ISBN 978-92-64-26165-5. ISSN 2221-4453. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. National accounts of OECD countries : financial accounts 2015. Paris : OECD, 2016. 316 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-financial-accounts-2015_na_fa-2015-en> ISBN 978-92-64-26185-3. ISSN 2221-528X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. National accounts of OECD countries : main aggregates : 2007-2014. Volume 2016/1. Paris : OECD, 2016. 179 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-volume-2016-issue-1_na_ma_dt-v2016-1-en> ISBN 978-92-64-26418-2. ISSN 2221-4321. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. National accounts of OECD countries : main aggregates : 2006-2013. Volume 2015/1. Paris : OECD, 2015. 179 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-volume-2015-issue-1_na_ma_dt-v2015-1-en> ISBN 978-92-64-23268-6. ISSN 2221-4321. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. National accounts of OECD countries : detailed tables 2007-2014. Volume 2015/2. Paris : OECD, 2015. 317 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-volume-2015-issue-2_na_ma_dt-v2015-2-en> ISBN 978-92-64-24028-5. ISSN 2221-4321. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. National accounts of OECD countries : financial accounts 2014. Paris : OECD, 2015. 283 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-financial-accounts-2014_na_fa-2014-en> ISBN 978-92-64-22870-2. ISSN 2221-528X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. National accounts of OECD countries : financial balance sheets 2014. Paris : OECD, 2015. 323 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-financial-balance-sheets-2014_na_fbs-2014-en> ISBN 978-92-64-22884-9. ISSN 2221-4453. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]