Výsledky vyhľadávania

  1. MAJDÚCHOVÁ, Helena. Nekalá súťaž v globalizovanej ekonomike. In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza I. : zborník vedeckých prác. - Šoporňa : Ľuboš Janica, 2010. ISBN 978-80-970622-0-0, s. 45-53. VEGA 1/0549/10.
    článok

    článok