Výsledky vyhľadávania

  1. KOČIŠOVÁ, Zuzana. Neverbálna komunikácia v interkultúrnom kontexte. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 48-55 CD-ROM.
    článok

    článok