Výsledky vyhľadávania

  1. ANDREJČÍKOVÁ, Mária. Niekoľko pohľadov na problematiku klastrov na Slovensku. In Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej v rámci projektu ITMS 22410420018, Trnava, 18. októbra 2012. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-430-3, s. 7-18.
    článok

    článok