Výsledky vyhľadávania

  1. ROZBORILOVÁ, Dária. Niektoré sociálne dimenzie dôchodkovej a majetkovej nerovnosti. In Teorie a praxe hospodářské politiky : sborník sekce z mezinárodní vědecké konference Ostrava '97 k 20. výročí založení Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava, září 1997. - Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava, 1997, s. 141-147.
    článok

    článok