Výsledky vyhľadávania

  1. LABSKÁ, Helena. Nové médiá v marketingovej komunikácii. In Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3037-8, s. 146-151. VEGA 1/0652/10.
    článok

    článok