Výsledky vyhľadávania

  1. HUSÁKOVÁ, Mária. Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. ISSN 0323-262X, 2010, roč. 39, č. 2, s. 299-300.
    článok

    článok

  2. Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 27. máj 2010 [elektronický zdroj]. Zostavili: Martin Novák, Silvia Ošková. Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2973-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
    elektronická kniha

    elektronická kniha