Výsledky vyhľadávania

  1. Nový mikropôžičkový program pre malých a stredných podnikateľov. In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2010. ISSN 1335-9568, 2010, roč. 17, č. 3-4, s. 370-378.
    článok

    článok