Výsledky vyhľadávania

  1. ČAVOJSKÝ, Peter. O čom hovoria princípy správy a riadenia spoločnosti. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2010. ISSN 1335-5813, Jar 2010, roč. 10, č. 1, s. 6-7. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0113032/FM2010-1.pdf>
    článok

    článok


  2. PETER, Martin. O čom hovoria princípy správy a riadenia spoločnosti. In Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2009. ISSN 1335-5813, Zima 2009, roč. 9, č. 4, s. 89-92.
    článok

    článok