Výsledky vyhľadávania

  1. LANG, Tomáš - TVRDOŇ, Jozef. Očakávané pokroky v obrábaní a ich vplyv na náradie. In Trend : prognostické informace. - Praha : UVTEI, 1980, 1980, roč. 12, č. 5, s. 10-17.
    článok

    článok

  2. LANG, Tomáš - TVRDOŇ, Jozef. Očakávané pokroky v obrábaní a ich vplyv na náradie. In Náradie : odborný časopis. - Nové Zámky : Továrne strojárskej techniky - VUNAR, 1980, 1980, roč. 7, č. 2, s. 3-7.
    článok

    článok