Výsledky vyhľadávania

  1. FRIČ, Oto. Obchodná Due diligence ako súčasť investovania Private equity. In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1.
    článok

    článok