Výsledky vyhľadávania

  1. HULAJOVÁ, Ľubica. Obchodné rokovania a interkultúrna komunikácia. In Lingua Summit 2009 : "Jazykové výzvy 21. storočia". - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexadra Dubčeka v Trenčíne, 2009. ISBN 978-80-8075-438-9, s. 106-108.
    článok

    článok