Výsledky vyhľadávania

  1. NOVACKÁ, Ľudmila. Ochrana spotrebiteľa v leteckej doprave. In Cestovateľ : populárno-náučný mesačník o cestovaní a cestovnom ruchu. - Banská Bystrica : Ľubomír Motyčka, 2010. ISSN 1335-1451, Január 2010, roč. 16, č. 1.
    článok

    článok


  2. NOVACKÁ, Ľudmila. Ochrana spotrebiteľa v leteckej doprave. In Spotrebiteľ. - Bratislava : Spotrebiteľský inštitút, 2009. ISSN 1337-5032, 2009, č. 3, s. 7-8.
    článok

    článok