Výsledky vyhľadávania

  1. ELIÁŠ, Pavol. Ohrozené druhy: príčiny, súčasný stav a ochrana. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2011. ISSN 0044-4863, 2011, roč. 45, č. 5, s. 227-234.
    článok

    článok