Výsledky vyhľadávania

  1. PELEGRINOVÁ, Lenka. Open source softvéry v MSP na Východnom Slovensku. In EDAMBA 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2972-3, s. 375-384.
    článok

    článok