Výsledky vyhľadávania

  1. KOVÁČ, Urban - GERULOVÁ, Lukrécia - KOVÁČOVÁ, Monika. Optimálne zdanenie príjmu. In Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. ISBN 80-225-2249-X.
    článok

    článok