Výsledky vyhľadávania

 1. DOMANICKÁ, Dana. Organizačná štruktúra a deľba rozhodovacích právomocí v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboslav Szabo. Bratislava, 2011. 80 s.
  kniha

  kniha

 2. SZOGLOVÁ, Viktória. Organizačná štruktúra a deľba rozhodovacích právomocí v podniku DANUBIA, a.s. : diplomová práca. Škol. Štefan Marsina. Bratislava, 2010. 87 s.
  kniha

  kniha

 3. PANKOVIČOVÁ, Barbara. Organizačná štruktúra a deľba rozhodovacích právomocí v podniku : diplomová práca. Škol. Elena Thomasová. Bratislava, 2010. 63 s.
  kniha

  kniha

 4. VINCZE, Žaneta. Organizačná štruktúra a deľba rozhodovacích právomocí v podniku : diplomová práca. Škol. Elena Thomasová. Bratislava, 2009. 59 s.
  kniha

  kniha