Výsledky vyhľadávania

  1. ŠABÍKOVÁ, Ingrid. Osobitosti transferov v účtovníctve štátu a samosprávy. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1337-0197, 2011, č. 5, s. 6-8.
    článok

    článok