Výsledky vyhľadávania

  1. NOVÁK, Marcel. Otázky synchronizácie ekonomických cyklov Slovenskej republiky a eurozóny. In Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. ISBN 978-80-225-2874-0, s. 54-59.
    článok

    článok