Výsledky vyhľadávania

 1. PISOŇOVÁ, Mária - MÜLLER DE MORAIS, Marianna. Employeee's Leaving to Retirement from Personal Management and Selfmanagement Perspective. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 2464-6733, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 231-237.
  článok

  článok

 2. LUKÁČ, Jozef - KMEŤOVÁ, Oľga. Centre for Legal Aid as an Institution Helping People in Personal Bankrupcty. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, pp. 78-84. I-20-108-00.
  článok

  článok

 3. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Creation of Personal Career Path: Basis for the Development of Educational Products of Further Education. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-9] online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 4. KOWALSKA, Samanta. Mental Health - Personal Right, Protection of Integrity of an Individual. On the Axiology of Human Right. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2019. ISSN 1339-5467, 2019, roč. 7, č. 4, s. 98-112.
  článok

  článok

 5. KRÁSNA, Slávka - BARNOVÁ, Silvia - GABRHELOVÁ, Gabriela. Social Networks as a Tool of Personal Marketing and Personal Management. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 253-259.
  článok

  článok

 6. SZARKOVÁ, Miroslava. Place and Role of Communication Tools in Personal Management at Present. In Sieci społecznościowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Międzynarodową konferencję naukową. Sieci społecznościowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi : Międzynarodową konferencję naukową. - Łodž : Wydawnictwo UNS w Łodzi, 2018. ISBN 978-83-64838-23-1, s. 55-64 online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 7. PRUŽINSKÝ, Michal. Customers´ Motivation through Personal Sales with Good Grooming. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 433-437.
  článok

  článok

 8. URBANOVSKÝ, Lukáš. Obchodný personál ako súčasť funkcie predaja vo vybranom podniku pôsobiacom v telekomunikačnej sfére : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha

 9. BREGOV, Ivan. Personal Freedoms under Ongoing Transition from Totalitarianism to Democracy: The Case of Bulgarian Judiciary. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2017. ISSN 2391-7083, 2018, no. 8, pp. 54-69.
  článok

  článok

 10. CWYNAR, Andrzej et al. Personal loan companies in Poland: does empirical evidence justify regulatory transition? In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2017. ISSN 1210-0455, 2017, vol. 26, no. 4, pp. 377–396.
  článok

  článok