Výsledky vyhľadávania

 1. KRÁSNA, Slávka - BARNOVÁ, Silvia - GABRHELOVÁ, Gabriela. Social Networks as a Tool of Personal Marketing and Personal Management. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 253-259.
  článok

  článok

 2. PRUŽINSKÝ, Michal. Customers´ Motivation through Personal Sales with Good Grooming. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 433-437.
  článok

  článok

 3. URBANOVSKÝ, Lukáš. Obchodný personál ako súčasť funkcie predaja vo vybranom podniku pôsobiacom v telekomunikačnej sfére : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha

 4. BREGOV, Ivan. Personal Freedoms under Ongoing Transition from Totalitarianism to Democracy: The Case of Bulgarian Judiciary. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2017. ISSN 2391-7083, 2018, no. 8, pp. 54-69.
  článok

  článok

 5. SZARKOVÁ, Miroslava. Place and Role of Communication Tools in Personal Management at Present. In Sieci społecznościowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Międzynarodową konferencję naukową. Sieci społecznościowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi : Międzynarodową konferencję naukową. - Łodž : Wydawnictwo UNS w Łodzi, 2018. ISBN 978-83-64838-23-1, s. 55-64 online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 6. TAHAL, Radek - FORMÁNEK, Tomáš - MOHELSKÁ, Hana. Loyalty programs and personal data sharing preferences in the Czech republic. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 1, pp. 187-199.
  článok

  článok

 7. PRUŽINSKÝ, Michal. Personal sales strategies. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov : 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice (the Slovak Republic) and Tarnobrzeg (the Republic of Poland), may 18 - 20, 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4384-2, p. 107.
  článok

  článok

 8. FAITH, Ladislav. Current development of personal vehicles – perception of selected aspects. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 0323-262X, 2017, roč. 46, č. 2, s. 160-173.
  článok

  článok

 9. CWYNAR, Andrzej et al. Personal loan companies in Poland: does empirical evidence justify regulatory transition? In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2017. ISSN 1210-0455, 2017, vol. 26, no. 4, pp. 377–396.
  článok

  článok

 10. SZARKOVÁ, Miroslava. Basic manager competencies in personal marketing. In Hradec economic days. International scientific conference. Hradec economic days : proceedings of the international scientific conference, February 2nd and 3rd, 2016, Hradec Králové, Czech Republic. - Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2016. ISBN 978-80-7435-635-3, p. 209-215.
  článok

  článok