Výsledky vyhľadávania

 1. HRVOĽOVÁ, Božena - MARKOVÁ, Jana. Makro a mikro analýza pre personálny manažment. In Priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 73 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4302-6, s. 11-19. VEGA 1/0662/15.
  článok

  článok

 2. KOVÁČIKOVÁ, Kristína. Personálny manažment ako dôležitá súčasť riadenia podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, [S. 1-8] CD-ROM.
  článok

  článok

 3. FODRANOVÁ, Iveta. [Ľudské zdroje a personálny manažment]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732, 2014, roč. 7, č. 1, s. 132-134. Recenzia na: Ľudské zdroje a personálny manažment / Mária Antalová, Andrea Chinoracká, Andrej Přívara ; recenzenti Ján Frišták, Viola Šuterová. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3742-1.
  článok

  článok

 4. Personálny marketing a personálny manažment v organizácii : zborník vedeckých prác : [abstrakty] [elektronický zdroj]. Redakčné a zostavovateľské práce: Anna Polednáková, Martin Andrejčák, vedeckí recenzenti: Marta Matulčíková, Jozef Králik. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [16 s., 0,8 AH]. VEGA 1/0053/12. ISBN 978-80-225-3916-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. SZARKOVÁ, Miroslava. [Úvod k zborníku Personálny marketing a personálny manažment v organizácii]. In Personálny marketing a personálny manažment v organizácii : zborník vedeckých prác : [abstrakty]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3916-6, [1 s.] [CD-ROM]. VEGA 1/0053/12.
  článok

  článok

 6. ŠOLTÍSOVÁ, Lucia. Environmentálne orientovaný personálny manažment podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Lešková. Košice, 2014. 66 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. Personálny marketing a personálny manažment v organizácii : recenzovaný zborník vedeckých prác. Miroslava Szarková a kolektív, redakčné a zostavovateľské práce: Anna Polednáková, Martin Andrejčák ; vedeckí recenzenti: Marta Matulčíková, Jozef Králik. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 114 s. [5,7 AH]. VEGA 1/0053/12. ISBN 978-80-225-3843-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 8. SZARKOVÁ, Miroslava et al. Personálny marketing a personálny manažment. Recenzenti: Marta Matulčíková, Jozef Králik. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 265 s. [17,07 AH]. ISBN 978-80-225-3594-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 3]
 9. ANTALOVÁ, Mária - CHINORACKÁ, Andrea - PŘÍVARA, Andrej. Ľudské zdroje a personálny manažment. Recenzenti Ján Frišták, Viola Šuterová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 326 s. [17,04 AH]. ISBN 978-80-225-3742-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 3, prezenčne 3]
 10. Personálny marketing a personálny manažment v malých a stredných podnikoch v kontexte hospodárskych zmien : [vedecký zborník]. Szarková Miroslava a kol., redakčné a zostavovateľské práce Anna Polednáková ; recenzenti: Mária Režňáková, Ján Gregor. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 49 s. VEGA 1/0053/12. ISBN 978-80-225-3568-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]