Výsledky vyhľadávania

 1. JENČKO, Jozef. Plánovanie investičných projektov : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Grznár. Bratislava, 2013. 63 s.
  kniha

  kniha

 2. ĎURDÍK, Tomáš. Plánovanie investičných projektov : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Badáňová. Bratislava, 2011. 52 s.
  kniha

  kniha

 3. VESTENICKÝ, Matej. Plánovanie investičných projektov : bakalárska práca. Škol. Miroslav Grznár. Bratislava, 2009. 38 s.
  kniha

  kniha