Výsledky vyhľadávania

  1. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika : pre 3. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Lektorovali: Eva Glatzová, Daniela Skladanová ... [et al.]. 3. preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2016. 309 s. [15,56 AH]. ISBN 978-80-10-02914-3.

  2. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika : pre 4. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Lektorovali: Eva Glatzová, Daniela Skladanová, Gizela Plavcová. 2. aktual. a preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2016. 192 s. [9,6 AH]. ISBN 978-80-10-02915-0.

  3. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika : pre 1. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Lektorovali: Eva Glatzová, Daniela Skladanová, Anna Neumannová. 5. aktual. a preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2016. 239 s. [11,94 AH]. ISBN 978-80-10-03041-5.

  4. SYNEK, Miloslav - KISLINGEROVÁ, Eva. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. xxviii, 526 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-274-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

  5. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika : pre 1. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Lektorovali: Eva Glatzová, Daniela Skladanová, Anna Neumannová. 4. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2014. 236 s. [11,94 AH]. ISBN 978-80-10-02658-6.

  6. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika : pre 3. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Lektorovali Eva Glatzová, Daniela Skladanová ... [et al.]. 2. preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2013. 309 s. [15,5 AH]. ISBN 978-80-10-02521-3.

  7. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika : pre 1. ročník študijného odboru obchodná akadémia. 3. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2012. 239 s. [11,96 AH]. ISBN 978-80-10-01880-2.

  8. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika : pre 4. ročník študijného odboru obchodná akadémia. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., 2011. 190 s. [9,55 AH]. Schválilo MŠ SR pod č. 2011-526/902:2-919. ISBN 978-80-10-01855-0.

  9. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika : pre 3. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2009. 309 s. [14 AH]. ISBN 978-80-10-01633-4.

  10. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2007. 236 s. ISBN 978-80-10-00278-8.