Výsledky vyhľadávania

  1. NAŠČÁKOVÁ, Jana - TURISOVÁ, Renáta. Pohľad na zvýšenie významu trhu práce v podnikateľskom prostredí. In Trendy v systémoch riadenia podnikov : 11. medzinárodná vedecká konferencia, Vysoké Tatry, Stará Lesná, 09. - 11. december 2008. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2008. ISBN 978-80-553-0115-0, s. 263-266.
    článok

    článok