Výsledky vyhľadávania

  1. BUBLAVÁ, Miroslava. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania : bakalárska práca. Školiteľ: Hana Dlábiková. Bratislava, 2011. 44 s.
    kniha

    kniha