Výsledky vyhľadávania

  1. VONGREJ, Marián. Porovnanie výdavkov na vedu, výskum a vývoj v podmienkach Slovenskej a Českej republiky. In Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV : vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 14. február 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3581-6, s. [1-5] CD-ROM. ITMS 26240120032, APVV 0053-11.
    článok

    článok