Výsledky vyhľadávania

  1. REŤKOVSKÝ, Peter. Porovnanie vybraných aspektov kultúry Kolumbie a USA. In Kultúrna pluralita, univerzalizmus, interkultúrna komunikácia, interkultúrne kompetencie : monografický zborník - grantový projekt VEGA 1/0561/08. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3093-4, s. 87-105.
    článok

    článok