Výsledky vyhľadávania

  1. BEDLOVIČOVÁ, Danica. Porušenie pracovnej disciplíny, peňažné sankcie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-060X, 2010, č. 5, s. 5-9.
    článok

    článok